Annonsering

«Antakelig det aller beste rene musikkmagasinet i verden akkurat nå» 

Audun Vinger i DN
 

Siden 2010 har ENO produsert unikt innhold til alle med en dypere fascinasjon for musikk. Vi har blitt et tydelig alternativ for alle som har ønsket seg noe mer enn trøtte anmeldelser, noe mer enn kjip promo-journalistikk. Som har ønsket seg flere nyanser. Og for hvert år har antallet lesere økt dramatisk. I 2013 når vi flere enn noensinne; lesere, seere og følgere. I løpet av kort tid så vil vi også kunne nå ut til enda flere ettersom vi tar med oss de store tankene fra magasinet til webben. Men vi er langt fra mette – sulten etter flere gode historier, flere nye vinklinger og  mer kreativ musikkjournalistikk er så definitivt tilstede. Derfor skal vi bruke enda mer krefter i tiden som kommer på å være det gode alternativet til de som virkelig liker å lese om musikk.

ENO på nett

I august lanserer vi endelig en splitter ny nettside som vil videreføre mange av de gode tankene og ideene som har fungert så godt i papirmagasinet. ENO Nett blir et univers der vi ønsker å forsterke vår allerede godt etablerte stemme, samt skape gode historier som er verdt å lese – og dele.

Fokuset vårt vil være det samme som før;  de gode historiene, de unike spaltene, det gode alternativet til trett musikkdekning. Å være på nett gir oss mange nye og spennende muligheter som levendegjør stoffet og filosofien vår, noe som vi mener vil bidra til god trafikk og mye deling.

Innholdet vil variere fra dyptgående essays via spillelister og relevante intervjuer til nytenkende videoproduksjoner. Vi ønsker å lage innhold som engasjerer, som gir leseren noe nytt og som skaper nye historier på sosiale medier.

Nett, brett og mobil

Den nye nettsatsningen til ENO vil fungere på alle flater. Designet er responsivt, det vil si at det er tilpasset de ulike plattformene. Dette mener vi gjør det enda lettere å videreføre innholdet vårt, spesielt ettersom mange i målgruppen vår bruker mobilen mer enn maskinen.

 

 

Priser

NETT

Format    Pris per uke
Banner forside og artikkelside          10.000,-

 

MAGASIN

Format    Netto formatb x h   Utfallende formatb x h   Pris
1/1 side    215 x 300 mm   221 x 306 mm   10000,-
1/2 side    89 x 268 mm   –    5500,-
1/4 side    89 x 110 mm   –   4 000,-
Bakside   215 x 300 mm   221 x 300 mm   15 000,-
Oppslag   430 x 300 mm   436 x 306 mm   15 000,-

 

Tips 1: Årsavtale på magasin gir gunstige rabatter

Tips 2: Kombinasjon av nett og papir gir også gunstig rabatt

 

Bestilling

 

Markedskonsulent

Kine Sandbæk Jensen

+47 976 92 064

kine@enomagasin.no

 

 

 

Brukerinfo og nøkkeltall

- Snittalder på 31 år
- Opptatt av å være tidlig ute med det siste
- Bor i landets største byer
- Aktive kulturkonsumenter
- 3600 opplag
- Distribusjon gjennom Narvesen, Robot, Bigdipper.
- 100 sider
- 4 utgaver i året: februar, mai, august, november
- 1500 abonnenter
- 8000 følgere på Facebook, 3300 følgere på Twitter
- 1200 mottagere av nyhetsbrev